mandag 17. april 2017

Deltaker- og venteliste oppdatert per 17. april

Da har første versjon av deltakerlisten til årets 10. minneturnering for Svein Johannessen blitt klar. Erfaringen fra tidligere år tilsier at det komme å bli gjort ganske mange endringer frem mot turneringsstart sist i juni måned, så ventelistespillere og andre interesserte bør følge med på disse sidene.